Home

Arti geeft café Baarends insignes

Tijdens het elf-elf bal heeft prins Kees 1 namens stichting

Arti carnaval een collage met insignes vanaf 1973

overhandigd aan café Baarends.